Sesjon 3 - Leganto Analytics – Rapporter som støtteverktøy i pensumlistearbeidet